Tham khảo vi bằng tại lớp Thừa phát lại

  5/5/19
Blog Thừa phát lại - Hiện nay, lớp đào tạo nghiệp vụ Thừa phát lại do Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp phụ trách. Để giúp các học viên chưa tiếp xúc với hoạt động lập vi bằng lần nào hiểu thêm về vi bằng, Blog Thừa phát lại giới thiệu một vi bằng được một học viên trong Lớp Thừa phát lại K3 - TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đề bài do giảng viên - Thừa phát lại Nguyễn Tiến Pháp - Trưởng văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức ra đề.
Đề bài: "Ghi nhận hiện trạng Phòng HT: 07.3 Tòa nhà Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, số 821 Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh."

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
QUẬN VT

Địa chỉ
: 41 Nguyễn Văn B,
P. Bình Thọ, Q. VT
ĐT: (028) 12345678 – 0123456789
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  999/2018/VB-TPLQ.VT


VI BẰNG
Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 08 năm 2018, tại Phòng HT: 07.3 Tòa nhà Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, số 821 Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Chúng tôi gồm:

  1.         : LÊ THỊ HƯƠNG                                          - Chức vụ: Thừa phát lại
  2. Ông     : HOÀNG ĐỨC HOÀI                                    - Chức vụ: Thư ký nghiệp vụ
Với sự tham gia của:
Người yêu cầu lập vi bằng:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ABC
Trụ sở         : 123 Đường Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế  : 0123456789
Đại diện      : Ông NVT
Sinh năm    : 1980
CMND số   : 012345678
Chức vụ      : Giám đốc
Là người đại diện theo pháp luật của công ty
Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:
Ghi nhận hiện trạng Phòng HT: 07.3 Tòa nhà Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, số 821 Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:       
Đại diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng ABC đã liên hệ và trình bày với Thừa phát lại rằng:“Chúng tôi được Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thuê thi công Phòng HT: 07.3 Tòa nhà Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, số 821 Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng xây dựng số 123/HĐXD/ABC-HVTP ngày 23/5/2018. Theo đó, Phòng HT: 07.3 này đã được xây dựng phần thô, công ty chúng tôi có trách nhiệm tô vữa, sơn tường, lát gạch hoa và thi công trần thạch cao. Thời hạn thi công là đến hết ngày 07/8/2018.
Đến ngày 31/7/2018, chúng tôi đã hoàn thành công việc nhưng Học viện Tư pháp vẫn chưa cùng chúng tôi nghiệm thu dù chúng tôi nhiều lần đề nghị. Chúng tôi e ngại rằng, việc nghiệm thu trễ sẽ phát sinh việc trách chấp liên quan đến thời điểm hoàn thành việc thi công. Do đó, chúng tôi đề nghị Thừa phát lại thuộc Văn phòng Thừa phát lại Quận VT lập vi bằng ghi nhận hiện trạng phần công việc mà chúng tôi đã thực hiện trong Phòng HT: 07.3 nêu trên”.
Xét thấy yêu cầu lập vi bằng của “Người yêu cầu lập Vi bằng” phù hợp với quy định của pháp luật, Thừa phát lại tiến hành một số ghi nhận cần thiết như sau:
Theo yêu cầu của “Người yêu cầu lập vi bằng”, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 05 tháng 08 năm 2018, Thừa phát lại có mặt tại Tòa nhà Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, số 821 Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh để tiến hành lập vi bằng.
vi bằng mẫu 
Hình ảnh Thừa phát lại Lê Thị Hương có mặt tại Tòa nhà Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, số 821 Đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

bài tập vi bằng học viện tư pháp
Hình ảnh Thừa phát lại Lê Thị Hương có mặt tại Phòng HT: 07.3 Tòa nhà Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
 Tại đây, theo sự hướng dẫn của ông NVT và được nhân viên bảo vệ của Học viện Tư pháp mở cửa, Thừa phát lại tiến hành ghi nhận hiện trạng Phòng HT: 07.3 Tòa nhà Học Viện Tư Pháp – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung yêu cầu của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng ABC.
Tải về toàn văn vi bằng: Tại đây
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết