Vi bằng ghi nhận hàng giả ở Việt Nam là gì?

  13/4/21

Blog Thừa phát lại - Hiện nay, nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội là không nhỏ như ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính…

Currently, counterfeit goods, low-quality goods is one of the most painful problem of society. The negative consequences that it brings to the society are not small such as affecting to the health, finances of the consumers, reducing the consumer’s confidence to in the transparency of the commodity market, reducing prestige of the genuine manufacturers.

Đợt rồi đọc báo thấy việc cơ quan công an, quản lý thị trường ở các tỉnh thành lần lượt kiểm tra, bắt các tụ điểm bán hàng giả, hàng kém chất lượng mà Hoài thấy phấn khởi vô cùng.

The police and market surveillance organizations in the provinces in turn check and arrested the places of selling the counterfeit goods, low-quality goods such as newspapers reflected which Henry was extremmely excited about.

Ngoại trừ việc làm giả quá tinh vi hoặc cách thức buôn bán quá chuyên nghiệp như các đại lý, chi nhánh chính hãng thì Hoài đánh giá việc phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng là khá dễ. Tại sao lại như vậy? Nếu bà con để ý thì các vụ việc cơ quan chức năng phát hiện đều là các kho hàng bán rất chạy trên mạng xã hội. Nước hoa, túi xách Gucci, Chanel mà bán cứ 200k, 300k trên mạng rồi cứ oang oang lên là hàng thật, hàng xách tay thì chắc chắn là hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi vì, dù là hàng xách tay thì người ta cũng bán lại với giá 50-70% để kiếm lời chứ không ai đi bán với giá chỉ còn 10-20% thậm chí rẻ như cho với những thương hiệu nổi tiếng như vậy.

Except the counterfeiting is too sophisticated or the way of trading is too professional like genuine agents, branches, I estimate that it is quite easy to detect counterfeit and low-quality goods. Why I say that? If you take notice, the cases discovered by the authorities are all well-selling stores on social networks. The perfume, handback of Gucci, Chanel but selling 200.000 VND – 300.000VNĐ (approximately 10-12 USD) online then booming they are genuine goods, second-hand goods are definitely fake and low-quality goods. Because, even though they are the second-hand goods, people also sell them at 50-70% quoted price to make profit but no one sell for only at 10-20%, as cheap as a gifts for famous brand like that.

vi bằng hàng giả

Một vụ xử lý hàng giả của cơ quan chức năng

A case of counterfeiting by authorities


Quay lại vấn đề chính, khi mà bà con mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc bản thân sản phẩm của bà con bị người khác làm giả, làm nhái và gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì phải làm gì? Đó là tìm gặp bên bán để hỏi rõ ngọn ngành. Nếu không giải quyết được thì gửi đơn đến cơ quan quản lý thị trường (nếu vụ việc nhỏ), Tòa án, cơ quan công an (nếu vụ việc ảnh hưởng lớn).

Back to main topic, when you bought counterfeit goods, low-quality goods or your company’s producs are counterfeited, sophisticated and make a sirious problem, what should you do? You need to meet the seller to ask clarification. If the problem can not be resolved, your complaint should be sended to market surveillance organization (if the case is small), the court, the police office (if the case is large).

Nhưng trước tiên, bà con cần thủ sẵn cho mình một bằng chứng, chứng cứ đủ mạnh để chứng minh rằng là có việc bán hàng giả, hàng kém chất lượng; người nào bán; giá bao nhiêu; địa chỉ bán ở đâu; sản phẩm giả đó có hình thức như thế nào?

But first, you should prepair an evidence, envidence is strong enough to prove that there is a sale of counterfeit and low-quality goods; who sells; how much; where is seller; what does the counterfeit goods look like?

Nếu chúng ta không thủ sẵn bằng chứng mà đến nói chuyện với bên bán thì dễ bị chối bay chối biến; ra Tòa hoặc đến cơ quan chức năng thì cũng cần bằng chứng để người ta tiếp nhận đơn của mình, đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc để mà hỗ trợ.

If you don’t prepair an evidence to discuss with the seller, the seller is easy refusing. The court or authorities also need an evidence to accept your complaint, evaluated the severity of the incident to help you.

Bằng chứng này ở đâu mà có? Bà con nên nhờ một văn phòng thừa phát lại. Việt Nam hiện đã có những văn phòng Thừa phát lại được thành lập. Những văn phòng này có chức năng làm chứng. Họ sẽ lập những vi bằng ghi nhận nội dung bán hàng giả ở trên mạng, bán ở cửa hàng… Nếu như hàng giả đó dễ phân biệt với hàng thật thông qua mẫu mã, bao bì thì chỉ cần vi bằng là có thể nhờ hỗ trợ từ cơ quan chức năng; trường hợp hàng hóa đó bị làm giả quá tinh vi thì phải thực hiện thêm một bước là giám định, kiểm tra chất lượng (vi bằng lúc này đóng vai trò là đảm bảo quá trình lấy mẫu được khách quan, trung thực).

Where is the evidence? You should request a bailiff office. Vietnam now has many bailiff offices established. These bailiff offices have the function of witness. They will prepair bailiff’ certified reports to record of selling the counterfeit goods on the internet, selling at a store. If it is easy to distinguish the counterfeit goods from the genuine goods through the design and packaging, then you only use the bailiff’certified report to ask for support from the authorities; in case the goods are counterfeited too sophisticated, an additional step must be taken, which is quality inspection and testing (bailiff’ certified reports have a role for ensuring that the sampling process is honest and impartial manner)

Hoài lưu ý bà con là thừa phát lại không phải cơ quan có chức năng xác định hàng giả, hàng thật mà là cơ quan đóng vai trò ghi nhận thông tin có việc bán hàng, lấy mẫu hàng, thông tin bên bán hàng. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc phát hiện, chứng minh có việc bán hàng giả; là phương tiện chứng minh thiệt hại xảy ra để yêu cầu bồi thường.

Henry note that the bailiff office is not a relevant authorities that has the function of identifying the counterfeit goods, genuine goods. They have a role for recording about the sale, taking the samples of goods, seller’s information. This is a power tool for detecting, proving the sale of counterfeit goods; a mean of proving to claim for the damages.

Nhớ là, chưa có bằng chứng thì đừng nên hành động!

Keep in mind, without proof, don’t act 

Tác giả: Đức Hoài – Henry

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết