Thừa phát lại Bà Rịa Vũng Tàu

  30/9/16
Blog Thừa phát lại - Tính đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa có văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập và đi vào hoạt động.
Vậy nên, nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, chúng tôi xin được hướng dẫn bạn như sau:
Nếu bạn có nhu cầu nhờ Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án: Do thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại giới hạn trong các bản án xuất phát từ các Tòa án cấp huyên, cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chưa có văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập. Vậy nên, chúng tôi rất tiếc, bạn không thể yêu cầu Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp này.
thừa phát lại vũng tàu

- Nếu bạn có nhu cầu nhờ Thừa phát lại tổ chức thi hành án: Do thẩm quyền tổ chức thi hành án của Thừa phát lại giới hạn trong các bản án xuất phát từ các Tòa án cấp huyên  nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chưa có văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập. Vậy nên, chúng tôi rất tiếc, bạn không thể yêu cầu Thừa phát lại tổ chức thi hành án trong trường hợp này.


- Nếu bạn có nhu cầu nhờ Thừa phát lại lập vi bằng: Do thẩm quyền lập vi bằng của Thừa phát lại giới hạn trong địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở và ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chưa có văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập.
Vậy nên, nếu vụ việc lập vi bằng của bạn không gắn với yếu tố hành chính, lãnh thổ như vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà ... thì bạn có thể di chuyển qua địa bàn hành chính của tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh (2 địa phương đã có văn phòng Thừa phát lại) để yêu cầu bất kỳ văn phòng Thừa phát lại nào ở 2 tỉnh, thành này lập vi bằng cho bạn.

Các vụ việc lập vi bằng điển hình mà bạn có thể di chuyển từ tỉnh thành không có văn phòng Thừa phát lại đến tỉnh thành khác có Văn phòng Thừa phát lại để yêu cầu lập vi bằng gồm: 
- Vi bằng ghi nhận buổi làm việc;
- Vi bằng ghi nhận bàn giao tiền, giấy tờ;
- Vi bằng ghi nhận nội dung trên internet;
- Vi bằng ghi nhận mẫu mã sản phẩm;
...
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết