Danh sách VP Thừa phát lại Lâm Đồng

  30/9/16
Blog Thừa phát lại - Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có:

 • VPTPL Thành phố Bảo Lộc
  • Ngày thành lập: 23/08/2019
  • Số quyết định:1803/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Lô 55, dãy CH2a, đường Nguyễn Công Trứ, Phường 1, TP. Bảo Lộc
  • Tên Trưởng Văn phòng:Dương Minh Nguyên
  • Điện thoại:0263.3274999
  • Website:
  • Địa phương: Lâm Đồng
 • VPTPL Thành phố Đà Lạt
  • Ngày thành lập: 23/08/2019
  • Số quyết định:1807/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 266 (số cũ 68) Hai Bà Trưng, Phường 6, TP. Đà Lạt
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đặng Thanh Bình
  • Điện thoại:0263.3999989
  • Website:
  • Địa phương: Lâm Đồng
thua phat lai da latlogoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết