Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

28/09/2016

Thừa phát lại Đà Nẵng

Blog Thừa phát lại - Hiện nay, tại Thành phố Đà Nẵng có:
 • VPTPL Trọng Tín
  • Ngày thành lập: 12/12/2017
  • Số quyết định:6905/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 153, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu
  • Tên Trưởng Văn phòng:Phan Viết Long
  • Điện thoại: 0903511866
  • Website: 
  • Địa phương: Đà Nẵng
 • VPTPL Phạm Hoàng
  • Ngày thành lập: 15/02/2019
  • Số quyết định:761/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 29, đường Phần Lăng 15, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê
  • Tên Trưởng Văn phòng:Phạm Xuân Đạt
  • Điện thoại: 085 551 7357
  • Website:
  • Địa phương: Đà Nẵng

1 on: "Thừa phát lại Đà Nẵng"