Vi bằng khác gì với công chứng?

  26/8/15
Blog Thừa phát lại - Để dễ dàng phân biệt Vi bằng và băn bản công chứng, tránh nhầm lẫn giá trị của hai loại Văn bản có ý nghĩa rất quan trọng đến đời sống xã hội, Chuyên trang xin giới thiệu tóm tắt sự khác nhau của hai loại văn bản này để mọi người tham khảo:
vi bằng khác gì công chứng

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết