Làm gì khi đơn vị thi công bỏ thi công giữa chừng?

  12/4/15
Blog Thừa phát lại - Bạn hoặc doanh nghiệp của bạn đang có công trình thi công. Đơn vị thi công vì một số lý do như thiếu vốn, thiếu nhân công, bất đồng với chủ đầu tư... mà bỏ dỡ công trình giữa chừng, không tiếp tục thi công. Việc ngưng thi công giữa chừng của đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành công trình đúng hạn, từ đó quyền lợi của bạn, doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy, bằng cách nào để đưa 1 đơn vị thi công khác vào thi công đảm bảo tiến độ công trình mà không sợ đơn vị thi công cũ khiếu kiện, đòi bồi thường... hay nói cách khác là đảm bảo tối đa quyền lợi của chủ đầu tư.
Hình ảnh minh họa
Bạn, doanh nghiệp của bạn có thể nhờ Thừa phát lại lập vi bằng giao thông báo cho đơn vị thi công cũ, nêu rõ thời hạn để đơn vị thi công này quay trở lại tiếp tục thi công. Trường hợp đơn vị thi công cũ không quay trở lại thi công hoặc có trở lại thi công quá hạn thì bạn, doanh nghiệp của bạn không có quyền mời đơn vị thi công khác vào thi công, đảm bảo tiến độ công trình. Mọi thiệt hại phát sinh do đơn vị thi công chịu trách nhiệm. Sau đó, trước khi đơn vị thi công mới vào thi công, Thừa phát lại có thể hỗ trợ lập thêm 1 vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình cũ hay nói cách khác là hiện trạng hiện trạng phần xây dựng mà đơn vị thi công cũ đã thi công.
Hai vi bằng được lập sẽ giúp công trình của bạn, doanh nghiệp của bạn được hoàn thành đúng tiến độ và bảo vệ bạn, doanh nghiệp của bạn trước yêu cầu pháp lý từ đơn vị thi công cũ.
Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết