Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

02/09/2013

Hình ảnh vi bằng Thừa phát lại

 (Hoailegal)-Nhiều người thắc mắc không biết vi bằng của Thừa phát lại trong như thế nào? Dưới đây là 1 vi bằng ghi nhận hành vi cản trở do Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 lập. Hy vọng, hình ảnh sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về vi bằng của Thừa phát lại cũng như các công việc của Thừa phát lại đang làm.


0 on: "Hình ảnh vi bằng Thừa phát lại"