Hình ảnh vi bằng Thừa phát lại

  02/09/2013
 (Hoailegal)-Nhiều người thắc mắc không biết vi bằng của Thừa phát lại trong như thế nào? Dưới đây là 1 vi bằng ghi nhận hành vi cản trở do Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 lập. Hy vọng, hình ảnh sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về vi bằng của Thừa phát lại cũng như các công việc của Thừa phát lại đang làm.


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết