Chứng minh thời gian công tác pháp luật bổ nhiệm Thừa phát lại

  8/4/21
Blog Thừa phát lại - Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật bao gồm: Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội; giấy tờ chứng minh đã miễn nhiệm, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc thu hồi thẻ đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; giấy tờ chứng minh đã nghỉ hưu hoặc thôi việc đối với trường hợp thuộc khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.
Bảo hiểm xã hội là một trong những giấy cần có khi bổ nhiệm thừa phát lại


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết