10 điều mà người nước ngoài cần biết khi mua nhà tại Việt Nam

  27/4/21
Blog Thừa phát lại - Hiện nay, Việt Nam đã bắt đầu cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, do đang ở thời điểm mở đầu nên Nhà nước Việt Nam đặt ra một số điều kiện nhất định cho việc này. Sau đây là 10 điều kiện, quy định cơ bản liên quan đến vấn đề này để người nước ngoài tham khảo trước khi chọn mua nhà ở tại Việt Nam.

Vietnam has now allowed the foreigners buying and owning houses in Vietnam. However, because it is at the beginning, Vietnam’s government imposes some certain conditions for this. The following are 10 basic conditions, regulations related to this matter to the foreigners to refer before you decide to buy a house in Vietnam.

1. Loại nhà ở được mua: Bạn chỉ được mua trong Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (chung cư, nhà ở riêng lẻ). Tức nhà ở đó nằm trong một dự án bất động sản được cấp phép. Còn nếu nhà ở nằm trong khu vực dân cư hiện hữu không xuất phát từ dự án nhà ở thương mại thì không được phép.

Type of house to be purchased: You can only buy house in commercial housing construction projects (including apartments and detached houses). This means that the house is located in a licensed real estate project. If the house is located in an existing residential area that is not devire from commercial housing construction projects, it is not allowed.

2. Hình thức mua: Bạn chỉ được mua nhà từ trực tiếp từ chủ đầu tư hoặc mua từ tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài khác. Bạn không được mua từ cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức Việt Nam nhé.

Form of purchasing: You can only buy house direct from investor or another foreign organization, individual. You are not allowed to buy house from Vietnamese individuals, organizations.

10 quy dinh co ban nguoi nuoc ngoai so huu nha o tai viet nam
Hình minh họa

3. Số lượng được sở hữu: Người nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Nếu là nhà riêng lẻ thì trên một khu vực có số dân tương đương đơn vị hành chính cấp phường được mua quá 250 căn nhà. Cho nên, trước khi mua, bạn nên hỏi kỹ chủ đầu tư, người bán về tỉ lệ này vì nếu bán quá số lượng cho phép thì nhà nước Việt Nam không công nhận hợp đồng mua bán và không cấp Giấy chứng nhận cho bạn.

The number of housing may be owned: The foreigners can only own up to 30% of the total number apartment of an apartment buiding. If they are detached houses, you can only buy up to 250 houses in an area whose population is equivalent to that of a ward. Therefore, before buying, you should carefully ask the investor, seller about this rate because if the sale exceeds the allowed quantity, the state of Vietnam does not recognize the sale contract and does not issue the Certificate to you.

4. Khu vực được mua: Nhà nước Việt Nam không cho phép bán nhà cho người nước ngoài nếu nhà ở đó nằm trong khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trước khi chủ đầu tư được cấp phép bán nhà thì đã được Sở Xây dựng thông báo về khu vực này (dựa trên thông tin do quân đội và công an cung cấp). Do đó, bạn cần hỏi kỹ vấn đề này nhé vì chủ đầu tư có ký bán cho bạn thì Nhà nước Việt Nam cũng không cấp Giấy chứng nhận.

Area to be purchased: The state of Vietnam does not allow the sale of house to foreigners if the houses are located at areas under management related to national defense and security. Before the investors are allowed selling the houses, the investor is notified about these areas by Contruction Department (basic on informations provided the military and the police). Thefore, you need to carefully ask this matter because although the investor sell house to you, the state of Vietnam does not issue the Certificate to you.

5. Các giấy tờ cần cung cấp: Bạn cần cung cấp hộ chiếu hợp pháp, còn giá trị sử dụng và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam. Ngoài ra, bạn cần cung cấp giấy cam kết không thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Documents to be provided: You need provide a valid passport, valid to use with stamp of the immigration authority of Vietnam.In addition, you need to provide the commitment letter proving that you are not granted diplomatic immunity and privileges.

6. Thanh toán: Bạn phải thanh toán tiền mua nhà thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động ở Việt Nam. Tức là, bạn không thể thanh toán tiền mặt trực tiếp cho người bán mà phải chuyển khoản từ tài khoản của bạn sang tài khoản người bán hoặc mang tiền mặt ra ngân hàng chuyển khoản vào tài khoản người bán.

Payment: You must pay through a credit institution operating in Vietnam. That means, you can not make the cash payment directly to the seller, but either have to tranfer from your account to the seller’s account or take the cash to a bank to request transfering to the seller’s account.

7. Mục đích sử dụng: Bạn được sử dụng để ở hoặc cho thuê nhưng phải thông báo cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (Phòng quản lý đô thị).

Purpose of use: You can use your house to stay or for lease, but you must notify to the agency of district in charge of housing (urban management department).

8. Quyền bán nhà: Trước khi hết hạn sở hữu thì bạn được bán nhà:

- Nếu bán cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bên mua được sở hữu ổn định, lâu dài;

- Nếu bán cho tổ chức, cá nhân không phải của Việt Nam thì Bên mua được sở hữu trong thời hạn còn lại của bạn và sẽ được xem xét, gia hạn thêm khi hết hạn.

Right to sell house: Before the ownership expires, you can buy the house:

- If you sell to Vietnamese organizations, individuals, households, overseas Vietnameses, the buyer will have stable and long-term ownership.

- If you sell to a non – Vietnamese organization, individual, the buyer will have owned the house for the remaining period and the state of Vietnam will consider granting an extension upon expiration.

9. Thời hạn sở hữu: Bạn được sở hữu 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Ownership term: You will have ownership for 50 years from the date of issuance of the Certificate.

10. Gia hạn: Bạn được gia hạn thời gian sở hữu một lần với thời gian gia hạn không quá 50 năm. Tổng cộng, bạn được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đến 100 năm rồi đấy.

Extension: You can be extended the ownership period once with the extension period not more than 50 years. In total, you own the house in Vietnam up to 100 years.

Trong nội dung bài viết, Hoài có đề cập nhiều đến thuật ngữ “Giấy chứng nhận”. Một số bạn nước ngoài sẽ không quen với thuật ngữ này vì có thể pháp luật của nước các bạn có quy định khác. Hoài sẽ cắt nghĩa cho các bạn nhé.

In content of the article, Henry has mentioned a lot about the term “Certificate”. Some guys are not familiar with the term because the laws of your country may be different. Henry will explaint to you:

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 của Việt Nam thì:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

According to the provision of clause 16, Article 3 of the Law on Land dated 2013 of Vietnam:

“Certificate of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets is a legal certificate in which the State certifies the lawful land use rights and ownership of houses and land-attached assets of the person who has land use rights and ownership of houses and land-attached assets.

Nói nôm na là đây là giấy tờ do Nhà nước cấp nhằm công nhận bạn là chủ sở hữu của căn nhà đó. Khi thực hiện thủ tục về nhà ở, bạn sẽ phải xuất trình Giấy chứng nhận này.

In simple term, this is a document issued by State of Vietnam to certify you as the owner of that house. When you go through the housing procedure, you will be required to present this Certificate.

Do đó, khi bạn mua nhà ở Việt Nam thì phải yêu cầu chủ đầu tư, bên bán hỗ trợ làm Giấy chứng nhận này cho mình nhé.

Therefore, when you buy a house in Vietnam, you should ask the investor, the seller to support this Certificate to you.

Hi vọng bài viết hữu ích cho các bạn.

Hope this article is useful for you


Tác giả: Đức Hoài | Henry
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết