Trang phục của Thừa phát lại trông như thế nào?

  27/3/21
Blog Thừa phát lại - Mẫu trang phục thừa phát lại mới nhất được quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/08/2020 của Bộ Tư pháp.dong phuc thua phat lai
Các Thừa phát lại của Văn phòng Thừa phát lại TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết