Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

27/03/2021

Trang phục của Thừa phát lại trông như thế nào?

Blog Thừa phát lại - Mẫu trang phục thừa phát lại mới nhất được quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/08/2020 của Bộ Tư pháp.dong phuc thua phat lai
Các Thừa phát lại của Văn phòng Thừa phát lại TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Đức Hoài

0 on: "Trang phục của Thừa phát lại trông như thế nào?"