Những ai được miễn đào tạo thừa phát lại?

  29/03/2021
Blog Thừa phát lại - Những người sau đây thì được miễn đào tạo thừa phát lại nhé mọi người:

- Người đã làm Thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; 
- Luật sư, công chứng viên đã hành nghề từ 05 năm trở lên; 
- Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; 
- Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát;
- Người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;
- Người đã là thm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự.

Tuy được miễn đào tạo những đối tượng trên phải đi học lớp bồi dưỡng 3 tháng và tập sự 3 tháng mới được bổ nhiệm nhé mọi người. Tính ra rút ngắn được 6 tháng so với người không được miễn đào tạo (lớp đào tạo nghề thì mất 6 tháng + 6 tháng tập sự hành nghề).

mien dao tao thua phat lai
Thẩm phán hành nghề từ 5 năm trở lên là đối tượng được miễn đào tạo thừa phát lại (Ảnh minh họa)


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết