Thừa phát lại được lập vi bằng "ngoại tỉnh"

  14/4/20
Blog Thừa phát lại - Nghị định 08/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/02/2020 quy định Thừa phát lại chính thức được lập vi bằng trên phạm vi toàn quốc.

Theo Nghị định này, Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp không được lập vi bằng như hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi phải công chứng, chứng thực; Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng đất không có sổ đỏ…
Trước đây, Thừa phát lại chỉ được lập vi bằng các sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.
Vi bằng không có giá trị thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực hay các văn bản hành chính khác.
Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính. Đồng thời, cũng là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Tác giả: Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết