Đào tạo, bồi dưỡng thừa phát lại được quy định như thế nào?

  13/4/20
Blog Thừa phát lại - Độc giả Lê Văn M (Gia Lai) có đặt câu hỏi: “Việc đào tạo, bồi dưỡng nghề thừa phát lại được quy định như thế nào?”
Trả lời:
Cảm ơn câu hỏi của Quý độc giả, vấn đề này được quy định tại Điều 7 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:
Về đào tạo
Công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật được tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại tại Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp. Hồ sơ đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại được lập thành 01 bộ bao gồm: Giấy đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật để đối chiếu.
Thời gian đào tạo là 06 tháng. Người hoàn thành khóa đào tạo được cấp Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Thừa phát lại.
đào tạo thừa phát lại, bồi dưỡng thừa phát lại
Lễ bế giáng 1 lớp thừa phát lại
Về bồi dưỡng nghề thừa phát lại
Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; luật sư, công chứng viên đã hành nghề từ 05 năm trở lên; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật; người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự thì được miễn đào tạo nghề về thừa phát lại nhưng phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại tại Học viện Tư pháp.
Hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại được lập thành 01 bộ bao gồm: Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định; bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại để đối chiếu.
Thời gian bồi dưỡng là 03 tháng. Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.

Tác giả: Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết