Tiêu chí xét duyệt hồ sơ VP Thừa phát lại tại Lâm Đồng

  9/5/19
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
thua phat lai da lat
Hình ảnh một văn phòng Thừa phát lại

Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng gồm các cơ quan: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ xét duyệt do lãnh đạo Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, các thành viên gồm đại diện từ lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương trở lên của các cơ quan: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Các thành viên Tổ xét duyệt làm việc độc lập, căn cứ vào tiêu chí và thang điểm nêu tại Chương II của Quy định này để thẩm định và chấm điểm từng hồ sơ.
Với việc ban hành Quy chế này, tỉnh Lâm Đồng sẽ sớm có văn phòng Thừa phát lại được thành lập.
Toàn văn Quyết định: Tại đây


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết