Phí lập vi bằng năm 2019 mới nhất

  12/5/19
Blog Thừa phát lại Theo quy định tại Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2013/NĐ-CP của thì chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.
phí lập vi bằng mới nhất
Thừa phát lại đang lập vi bằng kiểm kê tài sản
(Ảnh: Website Thừa phát lại Hải Phòng)

Như vậy, Việt Nam chưa có biểu phí dịch vụ về việc lập vi bằng mà phí này do các bên thỏa thuận. Do đó, bà con đi lập vi bằng thì thỏa thuận với văn phòng Thừa phát lại để có mức phí phù hợp. 
Tại sao chúng ta chưa có biểu phí lập vi bằng?
Thứ nhất, Thừa phát lại là một chế định mới nên văn bản pháp luật quy định về hoạt động này còn chưa toàn diện và đầy đủ;
Thứ hai, họat động lập vi bằng của Thừa phát lại là rất đa dạng khó để định ra các tiêu chí làm căn cứ xác định phí lập vi bằng của Thừa phát lại.
Quá trình công tác trong nghề, chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc chưa có một mức phí thống nhất cũng ít nhiều có tác động tiêu cực đến hình ảnh Thừa phát lại khi mà cùng một vụ việc lập vi bằng nhưng khách hàng hỏi các văn phòng thì mỗi văn phòng đưa ra các mức phí khác nhau.
Quan điểm của người viết, mức phí lập vi bằng cần sớm được làm thành một chuẩn thống nhất. Đối tượng, thời gian và địa điểm lập vi bằng là những căn cứ hàng đầu để các bên thỏa thuận về phí.
Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết