Thành lập 2 văn phòng Thừa phát lại ở Hải Dương

  15/3/19
UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sao Đỏ và Văn phòng Thừa phát lại Thành Đông. Đây là 2 văn phòng thừa phát lại đầu tiên của tỉnh Hải Dương.
Văn phòng Thừa phát lại Sao Đỏ có trụ sở tại số 443 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ (Chí Linh) do thừa phát lại Trịnh Văn Tiến làm Trưởng Văn phòng. Văn phòng Thừa phát lại Thành Đông có trụ sở tại số 29 đường Trường Chinh, phường Tân Bình (TP Hải Dương) do thừa phát lại Nguyễn Thị Tuyết làm Trưởng Văn phòng.

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan.

Trên cả nước hiện có 73 Văn phòng Thừa phát lại.

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết