Thêm 1 văn phòng Thừa phát lại khai trương ở Nghệ An

  21/3/19
Ngày 30/12/2018, tại Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa Văn phòng Thừa phát lại Kim Tiến Thái Hòa đã tổ chức lễ khai trương và chính thức đi vào hoạt động.
Lễ khai trương Văn phòng Thừa phát lại Kim Tiến Thái Hòa Nghệ An

Tới dự lễ khai trương có đại diện Lãnh đạo sở Tư pháp, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương nơi Văn phòng đặt trụ sở;
 Văn phòng Thừa phát lại Kim Tiến Thái Hòa được thành lập theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Nghệ An, có trụ sở tại khối Đồng tiến Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;  
Văn phòng thừa phát lại Kim Tiến Thái Hòa được tổ chức và hoạt động theo loại hình Doanh nghiệp tư nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính từ nguồn thu hoạt động thừa phát lại và các nguồn thu khác
 Văn phòng Thừa phát lại được nhà nước cho phép thực hiện các nhiệm vụ: Tống đạt, chuyển giao trực tiếp các văn thư tố tụng của các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự các cấp đến người nhận là các cá nhân, cơ quan, tổ chức; Lập vi bằng ghi nhận các hành vi, sự kiện theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có giá trị  chứng cứ trong các vụ kiện, tranh chấp trước Tòa án hoặc trước các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án thuộc thẩm quyền theo yêu cầu của đương sự.
Việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại là một hình thức xã hội hóa công tác thi hành dân sự, góp phần giảm tải cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn. Việc thực hiện chế định thừa phát lại sẽ tăng cường tính chủ động, tích cực của công dân trong các quan hệ dân sự, tố tụng dân sự; góp phần giúp người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong việc thực hiện các giao dịch dân sự và trong các quá trình tố tụng tư pháp; đồng thời tạo điều kiện để người dân có thêm sự lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân theo yêu cầu thi hành án dân sự. ./.
Nguồn: Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết