Kiến nghị xây dựng dữ liệu điện tử quốc gia về vi bằng

  23/7/18
Blog Thừa phát lại - Đây là một trong bốn kiến nghị lớn của Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh về chế định Thừa phát lại tại hội nghị sơ kết công tác tư pháp sáu tháng đầu năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức, chiều 17-7. 
Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh kiến nghị về công tác hoạt động thừa phát lại (TPL). Qua hơn tám năm thực hiện, các Văn phòng TPL lại trên địa bàn TP đã thực hiện tống đạt gần 980.000 văn bản của tòa án và Cơ quan THADS; lập 157.000 vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức; thụ lý 394 vụ việc yêu cầu tổ chức thi hành án dân sự và 546 vụ việc yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án dân sự.
Hình ảnh hội nghị trực tuyến
Ông Hạnh thông tin, hiện nay nhu cầu chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc tạo lập chứng cứ thông qua hình thức vi bằng với mục đích bảo vệ quyền, lợi ích của mình khi xảy ra tranh chấp tại tòa án cũng như để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác là rất lớn. Thực tế cho thấy TPL đủ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu này và ngày càng được người dân, tổ chức sử dụng.
Vừa qua, Sở Tư pháp phát hiện một số văn phòng TPL vi phạm trong hành nghề nhưng quy định pháp luật hiện tại không có quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TPL.
Hơn nữa, quy định về thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng của TPL còn chung chung, chưa cụ thể, gây khó khăn cho các TPL cũng như gây lúng túng cho các cơ quan quản lý nhà nước. Một thực trạng nữa là TPL chỉ lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi có thật, các bên tham gia lập vi bằng và TPL chịu trách nhiệm về những việc mình làm, không thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân và sự kiện, hành vi lập vi bằng gây khó khăn cho cơ quan đăng ký vi bằng trong việc đăng ký, kiểm soát hoạt động lập vi bằng...
Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên Sở Tư pháp TP kiến nghị bốn nội dung:
1. Kiến nghị Chính phủ xem xét, sớm ban hành Nghị định quy định tổ chức và hoạt động TPL trong giai đoạn thực hiện chính thức hiện nay. Trong đó, TPL là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm nên phải tự chịu trách nhiệm về hành vi lập vi bằng của mình.
Trường hợp Trung ương nhận thấy cần phải đăng ký thì chỉ đăng ký về mặt hình thức và quy định việc thu chi phí đăng ký vi bằng để trang trải việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện thực hiện đăng ký và lưu trữ vi bằng của Sở Tư pháp.
2. Bổ sung quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TPL.
3. Kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về vi bằng. Theo đó, tất cả vi bằng được lập, đăng ký và lưu trữ bằng số hóa; các cơ quan, tổ chức có thể truy cập vào Trung tâm dữ liệu trích lục vi bằng để sử dụng theo quy định pháp luật.
4. Bộ Tư pháp nghiên cứu ban hành Thông tư quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của TPL, đồng thời nghiên cứu việc bồi dưỡng, cập nhật bổ sung kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ TPL đối với các TPL đã được bổ nhiệm trong giai đoạn thí điểm.
Nguồn: PLO (lược đăng)
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết