Mua nhà giấy tay có được làm sổ đỏ?

  1/12/17
Trả lời: Ngay tại thời điểm mua thì sẽ KHÔNG được làm sổ đỏ. Tuy nhiên, về lâu dài, Nhà nước sẽ cho phép làm sổ đó nếu đáp ứng đủ điều kiện nhất định. Cụ thể:
Theo quy định, việc chuyển nhượng nhà đất phải được lập thành văn bản và phải được công chứng ngoại trừ các trường hợp gồm: Bên bán là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở; Mua bán mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, mua bán nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư thì không bắt buộc phải công chứng.
Nhà đất mua bán bằng giấy tay (Hình minh họa)


Giấy tay mua bán nhà đất

Điều kiện để công chứng là nhà đất có Giấy chứng nhận theo quy định, không có tranh chấp, không bị kê biên đảm bảo thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất …
Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ đã nêu ở trên, việc các bên mua bán nhà đất mà không công chứng giao dịch là mua bán giấy tay. Đây là hình thức giao dịch trái quy định pháp luật.
Việc mua bán giấy tay biểu hiện qua hình thức các bên tự ký hợp đồng với nhau và nhờ người ký làm chứng như Tổ trưởng, Trưởng ban điều hành khu phố, Công an khu vực …
Như trên đã nói, mua bán giấy tay không thực hiện đúng hình thức quy định nên tại thời điểm mua bán, giấy tờ tay KHÔNG thể dùng để làm sổ đỏ. Tuy nhiên, đến một thời điểm nhất định, giấy tay có thể được dùng để làm thủ tục cấp sổ đỏ. 
Ví dụ, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì mua bán nhà đất giấy tay trước ngày 01/7/2014 có thể được cấp Sổ đỏ nếu đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai.
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết