Mua nhà đất giấy tay là gì?

  1/12/17
Trả lời: Theo quy định, việc chuyển nhượng nhà đất phải được lập thành văn bản và phải được công chứng ngoại trừ các trường hợp gồm: Bên bán là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở; Mua bán mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, mua bán nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư thì không bắt buộc phải công chứng.
Nhà đất mua bán bằng giấy tay (Hình minh họa)

Giấy tay mua bán nhà đất

Điều kiện để công chứng là nhà đất có Giấy chứng nhận theo quy định, không có tranh chấp, không bị kê biên đảm bảo thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất …
Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ đã nêu ở trên, việc các bên mua bán nhà đất mà không công chứng giao dịch là mua bán giấy tay. Đây là hình thức giao dịch trái quy định pháp luật.
Việc mua bán giấy tay biểu hiện qua hình thức các bên tự ký hợp đồng với nhau và nhờ người ký làm chứng như Tổ trưởng, Trưởng ban điều hành khu phố, Công an khu vực …
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết