Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

15/11/2017

Thừa phát lại Tiền Giang


Blog Thừa phát lại - Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có các văn phòng Thừa phát lại sau được thành lập và hoạt động:
 • VPTPL Cai Lậy
  • Ngày thành lập: 03/01/2014
  • Số quyết định:07/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 12/235, đường 868, khu 5, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy
  • Tên Trưởng Văn phòng:Cao Văn Rạng
  • Điện thoại:0273.3919798
  • Website:thuaphatlaicailay.vn
  • Địa phương: Tiền Giang
 • VPTPL Mỹ Tho
  • Ngày thành lập: 05/03/2014
  • Số quyết định:451/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 112, ấp Bắc, Phường 10, TP. Mỹ Tho
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Quốc Hùng
  • Điện thoại:0273.3975656
  • Website:thuaphatlaimytho.vn
  • Địa phương: Tiền Giang

 • VPTPL Cái Bè
  • Ngày thành lập:
  • Số quyết định:
  • Địa chỉ:Số 386A, tổ 20, khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đoàn Kim Duyên
  • Điện thoại: 0733824006
  • Website:
  • Địa phương: Tiền Giang
 • VPTPL Gò Công
  • Ngày thành lập: 24/08/2016
  • Số quyết định:2378/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 132A Nguyễn Văn Côn, khóm 1, Phường 3, thị xã Gò Công
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đoàn Thanh Hải
  • Điện thoại:0273.3513239
  • Website:
  • Địa phương: Tiền Giang0 on: "Thừa phát lại Tiền Giang"