Danh sách VP Thừa phát lại Tiền Giang

  15/11/17

Blog Thừa phát lại - Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có các văn phòng Thừa phát lại sau được thành lập và hoạt động:
 • VPTPL Cai Lậy
  • Ngày thành lập: 03/01/2014
  • Số quyết định:07/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 12/235, đường 868, khu phố 3, Phường 5, TX. Cai Lậy
  • Tên Trưởng Văn phòng:Cao Văn Rạng
  • Điện thoại:073.3919798
  • Website:
  • Địa phương: Tiền Giang
 • VPTPL Mỹ Tho
  • Ngày thành lập: 05/03/2014
  • Số quyết định:451/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 228/1A, đường Gò Me, tổ 23, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Minh Hòa
  • Điện thoại:073.3975656
  • Website:thuaphatlaimytho.vn
  • Địa phương: Tiền Giang
 • VPTPL Cái Bè
  • Ngày thành lập: 18/03/2014
  • Số quyết định:560/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đoàn Kim Duyên
  • Điện thoại:073.3824006
  • Website:
  • Địa phương: Tiền Giang
 • VPTPL Gò Công
  • Ngày thành lập: 24/08/2016
  • Số quyết định:2378/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 60D, đường Đồng Khởi, khu phố 3, Phường 4, thị xã Gò Công
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đoàn Thanh Hải
  • Điện thoại:0273.3510989
  • Website:
  • Địa phương: Tiền Giang

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết