Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thừa phát lại Tiền Giang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thừa phát lại Tiền Giang. Hiển thị tất cả bài đăng

15/11/2017

Thừa phát lại Tiền Giang

- Không có nhận xét nào
(Danh bạ Thừa phát lại) - Tính đến tháng 7/2018, tỉnh Tiền Giang có các văn phòng Thừa phát lại sau được thành lập và hoạt động:
 • VPTPL Cai Lậy
  • Ngày thành lập: 03/01/2014
  • Số quyết định:07/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 12/235, đường 868, khu 5, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy
  • Tên Trưởng Văn phòng:Cao Văn Rạng
  • Điện thoại:0273.3919798
  • Website:thuaphatlaicailay.vn
  • Địa phương: Tiền Giang
 • VPTPL Mỹ Tho
  • Ngày thành lập: 05/03/2014
  • Số quyết định:451/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 112, ấp Bắc, Phường 10, TP. Mỹ Tho
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Quốc Hùng
  • Điện thoại:0273.3975656
  • Website:thuaphatlaimytho.vn
  • Địa phương: Tiền Giang

 • VPTPL Cái Bè
  • Ngày thành lập:
  • Số quyết định:
  • Địa chỉ:Số 386A, tổ 20, khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đoàn Kim Duyên
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Tiền Giang
 • VPTPL Gò Công
  • Ngày thành lập: 24/08/2016
  • Số quyết định:2378/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 132A Nguyễn Văn Côn, khóm 1, Phường 3, thị xã Gò Công
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đoàn Thanh Hải
  • Điện thoại:0273.3513239
  • Website:
  • Địa phương: Tiền Giang