Danh sách VP Thừa phát lại Thanh Hóa

  28/9/17
Blog Thừa phát lại - Tính đến nay, tại Thanh Hóa có:
 • VPTPL Thành phố Thanh Hóa
  • Ngày thành lập: 11/03/2014
  • Số quyết định:656/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Thị Vân Quỳnh
  • Điện thoại:0237.3711456/0943.085268
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá
 • VPTPL Bỉm Sơn
  • Ngày thành lập: 15/08/2017
  • Số quyết định:2990/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 44, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đàm Văn Sơn
  • Điện thoại:0987.554365
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá
 • VPTPL Sầm Sơn
  • Ngày thành lập: 22/05/2015
  • Số quyết định:1864/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 14, đường Nguyễn Bá Ngọc, phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đỗ Xuân Ninh
  • Điện thoại:0983.732456
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá
 • VPTPL Thị xã Nghi Sơn
  • Ngày thành lập: 10/11/2020
  • Số quyết định:4843/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 84, đường Quang Trung, tiểu khu 5, phường Hải Hòa, TX. Nghi Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Ngô Xuân Chiến
  • Điện thoại:0327043636
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết