Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thừa phát lại Thanh Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thừa phát lại Thanh Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng

28/09/2017

Thừa phát lại Thanh Hóa

- Không có nhận xét nào
(Danh bạ Thừa phát lại) - Tính đến tháng 7/2018, tại Thanh Hóa có:
 • VPTPL Thành phố Thanh Hóa
  • Ngày thành lập: 11/03/2014
  • Số quyết định:656/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Thị Vân Quỳnh
  • Điện thoại:0237.3711456/0943.085268
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá
 • VPTPL Bỉm Sơn
  • Ngày thành lập: 15/08/2017
  • Số quyết định:2990/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 44, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đàm Văn Sơn
  • Điện thoại:0987.554365
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá

 • VPTPL Tĩnh Gia (đã thu hồi giấy đăng ký hoạt động ngày 09/6/2015)
  • Ngày thành lập: 17/03/2014
  • Số quyết định:712/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Thôn Trung Chính, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Thị Nhung
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá
 • VPTPL Sầm Sơn
  • Ngày thành lập: 22/05/2015
  • Số quyết định:1864/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 14, đường Nguyễn Bá Ngọc, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đỗ Xuân Ninh
  • Điện thoại:0983.732456
  • Website:
  • Địa phương: Thanh Hoá