Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

24/10/2016

Thừa phát lại sẽ có Nghị định mới

Blog Thừa phát lại - Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 và Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 về tổ chức và hoạt động của các tổ chức Thừa phát lại.


Các đại biểu trong buổi góp ý dự thảo Nghị định về Thừa phát lại tại TP. HCM

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi 2 Nghị định này ra đời cũng đã khá lâu, mang tính chất "tạm thời" và chế định Thừa phát lại đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Rất nhiều người trong nghề đã đề xuất sớm xây dựng Luật về Thừa phát lại. Tuy nhiên, công tác xây dựng 1 bộ luật cũng phải cần thời gian.

Công việc trước mặt có thể thực hiện là việc ban hành 1 Nghị định đủ sức bao quát hết chế định Thừa phát lại và bổ sung, khắc phục những hạn chế của 2 Nghị định cũ trong thời gian thí điểm vừa qua.

Mời các bạn tham khảo Dự thảo Nghị định về Thừa phát lại tại đây

0 on: "Thừa phát lại sẽ có Nghị định mới"