Thế chấp sổ đỏ chung giờ tự mình bỏ tiền rút sổ ra thì làm sao?

  13/6/15
Blog Thừa phát lại - Bà NTL và ông NHA trước đây là vợ chồng. Tuy nhiên, sau đó hai người đã ly hôn theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền. Về quan hệ tài sản: Cả hai có tạo lập được khối tài sản chung là nhà và đất tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp.HCM. Tài sản nêu trên đang được thế chấp tại Ngân hàng và hiện đang là đối tượng tranh chấp tại Tòa án giữa hai bên.
(Ảnh: Thừa Phát Lại Thủ Đức lập vi bằng ghi nhận cuộc họp tận nơi Khách hàng yêu cầu)
 Quá trình giải quyết, ông A và bà L đang thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp và rút đơn. Sau khi thảo luận, hai bên cơ bản thống nhất như sau:
- Bà L đồng ý bỏ khoản tiền là 240.000.000 (Hai trăm bốn mươi triệu) đồng để thực hiện việc giải chấp tài sản là nhà và đất nói trên. Đồng thời, Bà L đồng ý trả thêm cho Ông A số tiền là: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng. Số tiền này được các bên xác nhận là phần giá trị của ½ (Một phần hai) tài sản là nhà, đất nói trên. Số tiền này chỉ được Bà L giao cho Ông A khi các bên hoàn tất thủ tục công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền.
- Sau khi Ông A bán, chuyển nhượng phần tài sản chung thuộc sở hữu của Ông A rút đơn tại Tòa đồng thời giao nốt số tiền còn lại. Ngoài ra, Ông A phải thu dọn dồ đạc và người ra khỏi địa chỉ nhà, đất nói trên.
Tuy nhiên, Bà L không yên tâm khi bỏ tiền để thực hiện thủ tục giải chấp và càng không yên tâm khi giao hết số tiền còn lại cho Ông A. Bà sợ Ông A sẽ bội ước sau khi nhận tiền. Ông A cũng e ngại sau khi ký chuyển nhượng, bà L sẽ không giao tiếp 500 triệu đồng cho mình. Vì vậy, cả hai đã đến Văn phòng Thừa Phát Lại Thủ Đức nhờ tư vấn.
Thừa phát lại đã tư vấn cho Bà L, lập vi bằng ghi nhận buổi làm việc và thỏa thuận giữa các bên làm chứng cứ, trước khi Bà L tiến hành thủ tục giải chấp, ký quỹ tại Ngân hàng, rút đơn kiện tại Tòa án và thực hiện việc chuyển nhượng phần sở hữu sang cho Bà L.
Vi bằng được lập thành 03 bản, kèm theo là hình ảnh, được đăng ký tại Sở Tư Pháp và có giá trị chứng cứ.
 Kết quả: Sau khi lập vi bằng làm chứng cứ, các bên đã thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền. Sau khi hoàn tất các thủ tục nêu trên thì Bà L đã rút đơn và giao 500 triệu đồng cho Ông A theo thỏa thuận đã ký kết và được Thừa Phát Lại lập vi bằng.
 Ông Nguyễn Tiến Pháp, Trưởng Văn phòng Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức cho biết:"Có rất nhiều vụ việc đang khởi kiện tại Tòa án, nhưng các bên muốn thỏa thuận ngoài tố tụng, sau đó rút đơn khởi kiện. Để làm cơ sở cho việc giải quyết, Thừa Phát Lại đã lập vi bằng, tạo niềm tin, và là cơ sở cho các bên thực hiện thỏa thuận, sau đó tự rút đơn kiện, giảm tải hoạt động của Tòa án".
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết