Khu phố có được trả chi phí hỗ trợ tống đạt?

  21/1/15
Blog Thừa phát lại - Quá trình tống đạt văn bản, Thư ký nghiệp vụ VP Thừa phát lại Quận Thủ Đức nhận được ý kiến cần giải đáp của 1 đại diện Ban điều hành khu phố như sau:
"Tôi là Trưởng  Ban điều hành 1 khu phố ở P. Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức. Khu phố tôi thường có người tự xưng là nhân viên của Văn phòng Thừa phát lại mang văn bản của Tòa án, của Thi hành án đến nhờ hỗ trợ tìm kiếm địa chỉ để đi giao giấy. Một số trường hợp cũng nhờ chúng tôi ký tên ở chỗ Người chứng kiến trong một số biên bản. Vậy, chúng tôi có trách nhiệm hay bắt buộc phải hỗ trợ nhân viên Thừa phát lại tìm địa chỉ và ký tên như trên hay không? Tôi cũng biết được rằng, các biên bản của chúng tôi ký đều được đem lên UBND phường thông qua, đóng dấu…  Văn phòng Thừa phát lại cũng chỉ là 1 tổ chức tư nhân. Vậy cho tôi hỏi thêm rằng Văn phòng Thừa phát lại có hỗ trợ bất kỳ khoản kinh phí nào cho Ban điều hành khu phố hay UBND phường đối với các công việc mà chúng tôi đã thực hiện ở trên hay không?"
Thư ký đi tống đạt đã trả lời trực tiếp và giải thích rõ ràng với Ban điều hành khu phố. Ban quản trị chuyên trang Thừa phát lại 24h sẽ cho đăng giải đáp trong thời gian sớm nhất!
tong dat thua phat lai

Thư ký Thừa phát lại trước giờ đi tống đạt
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết