Phí lập vi bằng của Thừa phát lại là bao nhiêu?

  14/11/14
Blog Thừa phát lại - Việt Nam chưa có biểu phí dịch vụ về việc lập vi bằng của Thừa phát lại. Vui lòng gọi 0906 311 132 để được báo phí dịch vụ lập vi bằng.

Theo quy định Điều 64 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì chi phí lập vi bằng do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa phát lại quy định và phải niêm yết công khai chi phí lập vi bằng trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, nguyên tắc tính.
Trên cơ sở chi phí đã niêm yết, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận thêm về chi phí thực hiện theo công việc hoặc theo giờ làm việc và các khoản chi phí thực tế phát sinh bao gồm: Chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác (nếu có).

Thừa phát lại Quận Thủ Đức đang lập vi bằng giao thông báo 

Như vậy, Việt Nam chưa có biểu phí dịch vụ về việc lập vi bằng của Thừa phát lại. Lý do tại sao?
Thứ nhất, Thừa phát lại là một chế định mới nên văn bản pháp luật quy định về hoạt động này còn chưa toàn diện và đầy đủ;
Thứ hai, họat động lập vi bằng của Thừa phát lại là rất đa dạng khó để định ra các tiêu chí làm căn cứ xác định phí lập vi bằng của Thừa phát lại.
Quá trình công tác trong nghề, chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc chưa có một mức phí thống nhất cũng ít nhiều có tác động tiêu cực đến hình ảnh Thừa phát lại khi mà cùng một vụ việc lập vi bằng nhưng khách hàng hỏi các văn phòng thì mỗi văn phòng đưa ra các mức phí khác nhau.
Quan điểm của người viết, mức phí lập vi bằng cần sớm được làm thành một chuẩn thống nhất. Tiêu chí thời gian lập vi bằng và địa điểm lập vi bằng (bên trong hay bên ngoài trụ sở văn phòng TPL) nên được xem xét hàng đầu.

Tác giả: Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết