Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

14/11/2014

Phí lập vi bằng của Thừa phát lại là bao nhiêu?

Blog Thừa phát lại - Việt Nam chưa có biểu phí dịch vụ về việc lập vi bằng của Thừa phát lại. Vui lòng gọi 0906 311 132 để được báo phí dịch vụ lập vi bằng.

Theo quy định tại Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2013/NĐ-CP của thì chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.


Thừa phát lại Quận Thủ Đức đang lập vi bằng giao thông báo 

Như vậy, Việt Nam chưa có biểu phí dịch vụ về việc lập vi bằng của Thừa phát lại. Lý do tại sao?
Thứ nhất, Thừa phát lại là một chế định mới nên văn bản pháp luật quy định về hoạt động này còn chưa toàn diện và đầy đủ;
Thứ hai, họat động lập vi bằng của Thừa phát lại là rất đa dạng khó để định ra các tiêu chí làm căn cứ xác định phí lập vi bằng của Thừa phát lại.
Quá trình công tác trong nghề, chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc chưa có một mức phí thống nhất cũng ít nhiều có tác động tiêu cực đến hình ảnh Thừa phát lại khi mà cùng một vụ việc lập vi bằng nhưng khách hàng hỏi các văn phòng thì mỗi văn phòng đưa ra các mức phí khác nhau.
Quan điểm của người viết, mức phí lập vi bằng cần sớm được làm thành một chuẩn thống nhất. Tiêu chí thời gian lập vi bằng và địa điểm lập vi bằng (bên trong hay bên ngòai trụ sở văn phòng TPL) nên được xem xét hàng đầu.

Đức Hoài

0 on: "Phí lập vi bằng của Thừa phát lại là bao nhiêu?"