Địa hạt tống đạt mới của Thừa phát lại Hà Nội

  17/11/14
(Thừa phát lại 24h)-Ngày 7/11, Sở Tư pháp Hà Nội đã có thông báo số 2975/TB-STP về việc phân chia địa hạt tống đạt đối với các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố.

Trước đó, ngày 7/10/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã Quyết định cho phép thành lập thêm 3 Văn phòng Thừa phát lại theo Đề án đã được phê duyệt gồm: Văn phòng Thừa phát lại Đông Dương, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô và Văn phòng Thừa phát lại quận Nam Từ Liêm./.
Đức Hòai (Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức)
Liên hệ để được hỗ trợ: 0906 311 132


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết