Vi bằng về cuộc họp công ty

  21/10/14
(Thừa phát lại 24h)-Doanh nghiệp của bạn dự kiến mở một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/họp Hội đồng quản trị/ Họp hội đồng thành viên để ra những quyết sách quan trọng đến công ty. Đây là một cuộc họp quan trọng và đang tiềm ảnh phát sinh tranh chấp giữa các đồng sở hữu doanh nghiệp. 
Thừa phát lại đang lập vi bằng cuộc họp cổ đông
Bạn và công ty bạn không muốn cuộc họp diễn ra không hợp lệ về nội dung hay thủ tục hoặc vướng phải những sai sót pháp lý công đáng có. Thừa phát lại sẽ tư vấn cho doanh nghiệp bạn về các thủ tục cũng như các vấn đề pháp lý cần tuân thủ khi tiến hành cuộc họp. Đồng thời đáp ứng yêu cầu lập vi bằng ghi nhận lại toàn bộ quá trình tiến hành cuộc họp để làm bằng chứng về sau.
Đức Hoài  (Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức)
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết