Thừa phát lại đi tống đạt những văn bản gì?

  7/6/14
 • Blog Thừa phát lại - Một trong những công việc của Thừa phát lại là tống đạt văn bản, vậy thừa phát lại được tống đạt những văn bản gì theo quy định của pháp luật
 • Hình minh họa
 • Theo Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC thì Thừa phát lại được tống đạt những văn bản sau:
  Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận để tống đạt văn bản của Tòa án (trừ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao), Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, bao gồm:
  Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời,
  Quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án;
  Các quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự.
  Trong trường hợp cần thiết, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.
  Như vậy, chỉ trừ những văn bản của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao và chỉ được thực hiện với Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nới đặt Văn phòng Thừa phát lại.
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết