Đã thành lập được 63 văn phòng Thừa phát lại

  23/6/14

Blog Thừa phát lại - Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết, tính đến nay, 13 địa phương thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn cả nước đã thành lập được 63 văn phòng, trong đó 45 văn phòng đã được phê duyệt.


Hiện nay, các văn phòng Thừa phát lại đã đăng ký và bắt đầu đi vào hoạt động. Kết quả hoạt động tính đến ngày 30/4/2014, các văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện tống đạt 239.491 văn bản với doanh thu trên 14,7 tỷ đồng; lập 16.149 vi bằng với tổng doanh thu gần 25 tỷ đồng; xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự 344 vụ việc với tổng số tiền thu được trên 1,5 tỷ đồng; trực tiếp tổ chức thi hành xong 62 vụ việc với chi phí thu được trên 50,6 tỷ đồng.
Qua tổng hợp số liệu báo cáo của địa phương cho thấy, số lượng công việc hiện nay chủ yếu do văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, trong đó về cơ cấu doanh thu chủ yếu vẫn do hoạt động lập vi bằng mang lại, ba mảng công việc còn lại chiếm tỷ lệ ít hơn. Các địa phương khác do Văn phòng Thừa phát lại mới được thành lập và đi vào hoạt động, nên kết quả hoạt động còn rất thấp, chủ yếu là lập một số vi bằng.
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết