Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

20/04/2014

Bản đồ Thừa phát lại Việt Nam

(Thừa phát lại 24h)-Thừa phát lại là một chế định đang được thực hiện thí điểm. Theo Đề án thí điểm Thừa phát lại được phê duyệt thì từ nay đến năm 2015, các văn phòng Thừa phát lại sẽ được thành lập tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.
Đức Hoài
========================================
Mọi sự quan tâm hay yêu cầu hỗ trợ về Thừa phát lại, xin vui lòng  liên hệ:
Email:  vanphongthuaphatlai@gmail.com 
Điện thoại:  01234 112 115   hoặc    0906 311 132
Mạng xã hội: http://www.facebook.com/vanphongthuaphatlai

0 on: "Bản đồ Thừa phát lại Việt Nam"