Thành lập văn phòng Thừa phát lại Bỉm Sơn

  14/3/14
(Hoailegal)- Tiếp sau Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thanh Hoá, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 13/03/2014 về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bỉm Sơn do ông Phạm Duy Bình làm Trưởng văn phòng. Ông Phạm Duy Bình được bổ nhiệm Thừa phát lại theo Quyết định số 2855/QĐ-BTP ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Hình minh hoạ
Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Thanh Hoá được thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Văn phòng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính. Đây là văn phòng Thừa phát lại thứ hai của Tỉnh Thanh Hoá. Căn cứ vào Quyết định số 2308/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì trong giai đoạn thí điểm từ năm 2013 đến năm 2015, tỉnh Thanh Hoá sẽ thành lập 4 văn phòng Thừa phát lại tại: Thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia.
Xem Quyết định tại đây
Đức Hoài (Thư ký nghiệp vụ) viết
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết