TP.HCM-Tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm Thừa phát lại

  17/2/14
(Hoailegal)-Sở Tư pháp TP.HCM vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại. Toàn văn thông báo như sau:
Thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp thông báo việc tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm Thừa phát lại như sau:
         1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm: quy định tại Điều 10 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013).
         2. Thành phần hồ sơ: 02 bộ, mỗi bộ gồm đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:
a) Đơn xin bổ nhiệm làm Thừa phát lại (theo mẫu đình kèm).
b) Giấy chứng nhận sức khỏe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe).
c) Lý lịch cá nhân (theo mẫu đình kèm).
d) Phiếu lý lịch tư pháp.
đ) Bản sao Bằng cử nhân luật.
e) Bản sao Chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức.
g) Bản sao các giấy tờ chứng minh thời gian công tác pháp luật trên 05 năm hoặc giấy tờ chứng minh đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên.
h) Bản sao Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và hộ khẩu thường trú.
         k) Bản cam kết không kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật sau khi được bổ nhiệm Thừa phát lại và tham gia hành nghề tại một văn phòng Thừa phát lại (theo mẫu tham khảo).
         4. Cách thức nộp hồ sơ: cá nhân đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm Thừa phát lại nộp hồ sơ trực tiếp (02 bộ) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) trong giờ làm việc (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 15 giờ, từ thứ hai đến sáng thứ bảy).
         Đính kèm mẫu:
         - Giấy khám sức khỏe;
         - Lý lịch cá nhân;
         - Bản cam kết.
Nguồn:  http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=%2ftintuc&Category=Th%C3%B4ng+b%C3%A1o&ItemID=2756&Mode=1
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết