Bản tin Thừa phát lại ngày 02.01.2014

  3/1/14
(Hoailegal)-Tổng Cục thi hành án dân sự vừa có Công văn Số: 3711/TCTHADS-NV1 (V/v đề nghị báo cáo tình hình triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại) đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp 13 địa phương thí điểm Thừa phát lại báo cáo tình hình triển khai chế định này tại địa phương mình, các khó khăn, vướng mắc hiện có nhằm phục vụ cho buổi làm việc giữa Bộ trưởng Hà Hùng Cường  với lãnh đạo các địa phương này về công tác thí điểm chế định Thừa phát lại sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014 của Bộ Tư pháp dự kiến được tổ chức vào ngày 08/01/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh


Do thời gian rất gấp, đề nghị các đồng chí gửi báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trước 11h ngày 03/01/2014 (thứ 6) theo địa chỉ email: hoangthuthuy@moj.gov.vn để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp. Điện thoại liên hệ: 0984802849/ 0462739610.
Đức Hoài
Tải toàn văn Công văn: Tại đây
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết