Ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự

  28/12/13
(Hoailegal)-Ngày 26/12, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày truyền thống thi hành án dân sự” và triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2014.
Ảnh VGP/Lê Sơn
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định: Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định về “Ngày truyền thống thi hành án dân sự” là ngày 19/7 hằng năm là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm đối với ngành Tư pháp, các cơ quan thi hành án, cán bộ, công chức thi hành án dân sự.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định: Năm 2014, ngành sẽ thực hiện nghiêm chỉ tiêu “ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: " Tiếp tục chỉ đạo và triển khai các công việc liên quan đến thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội, nhất là việc hoàn thiện thể chế, bổ nhiệm Thừa phát lại, thành lập các Văn phòng, triển khai các Đề án tại các địa phương thuộc diện thí điểm."
Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết