Mức độ khó của vi bằng! (thứ tự tăng dần)

  15/12/13
Blog thừa phát lại - Tôi là 1 thư ký nghiệp vụ và cũng đã được tham gia hỗ trợ Thừa phát lại lập 1 số dạng vi bằng. Dưới đây là những dạng vi bằng mà tôi từng tham gia lập hoặc đã từng nghiên cứu qua và đánh giá mức độ khó (kỹ thuật lập vi bằng) mỗi dạng: 


Hình: Thừa phát lại Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 
đang lập vi bằng kiểm kê tài sản

# Vi bằng ghi nhận việc giao nhận 1 tài sản nhất định (tiền, giấy tờ nhà, ô tô...);


# Vi bằng ghi nhận hành vi lập, ký tên và lăn tay vào 1 văn bản (bản cam kết, bản xác nhận....);

# Vi bằng trên internet (ghi nhận nội dung nhất định trên 1 trang web, blog...);

# Vi bằng ghi nhận việc giao thông báo (Thông báo đòi nhà, thông báo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng...);

# Vi bằng ghi nhận 1 sự kiện hội họp, khai trương (buổi họp cổ đông, buổi khai trương văn phòng...);

# Vi bằng ghi nhận hiện trạng (hiện trạng nhà; hiện trạng công trình xây dựng);

# Vi bằng ghi nhận việc kiểm kê 1 khối tài sản nhất định (kiểm kê tài sản trước hoặc sau khi kết thúc thời hạn thuê...);

# Vi bằng về việc mua bán, kinh doanh hàng giả;

# Vi bằng ghi nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật;


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết