Thừa phát lại Tân Bình chuyển trụ sở

  29/11/13
(Hoailegal)-Từ địa chỉ cũ: 717 Cách mạng Tháng Tám, Phường 6,Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, nay văn phòng Thừa phát lại Tân Bình đã chuyển địa chỉ đến số: 672 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình (gần giao lộ Cộng Hòa-Trường Chinh). 
Hình 1: Trụ sở cũ của Văn phòng Thừa phát lại Tân Bình
Hình 2: Trụ sở mới của văn phòng


Thừa phát lại Quận Tân Bình là một trong 5 văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của cả nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Việc chuyển trụ sở nói trên nhằm giúp Văn phòng Thừa phát lại Tân Bình đáp ứng tốt hơn yêu cầu hỗ trợ của người dân liên quan đến các công việc của Thừa phát lại. Đây là trường hợp thứ 3 được ghi nhận chuyển trụ sở của các văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn TP.HCM. Trước đó, Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 và Văn phòng Thừa phát lại Quận 5 cũng đã từng chuyển trụ sở văn phòng của mình.

 Đức Hoài (Thư ký nghiệp vụ VP Thừa phát lại Quận 10)
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết