5 sự khác biệt về Thừa phát lại Pháp và Việt Nam

  7/10/13

1. Thừa phát lại ở Pháp có nguồn thu chủ yếu từ hoạt động thi hành án còn ở VN Thừa phát lại đang có nguồn thu chủ yếu từ lập vi bằng.

2. Thừa phát lại Pháp có quyền đại diện cho khách hàng trước Tòa án (Tòa thương mại) tương tự vai trò luật sư còn Thừa phát lại Việt Nam thì không.
3. Thu hồi nợ là một công việc được phép của Thừa phát lại tại Pháp còn Việt Nam thì không.
4. Ở Pháp, thi hành án dân sự là công việc độc quyền của Thừa phát lại (Kho bạc Nhà nước cũng là 1 khách hàng lớn của Thừa phát lại) còn ở Việt Nam, công việc này Thừa phát lại chia sẻ công việc với các cơ quan thi hành án dân sự nhà nước.
5. Tống đạt văn bản là công việc độc quyền của Thừa phát lại Pháp, còn ở VN, công việc tống đạt của Thừa phát lại không mang tính độc quyền mà mang tính hỗ trợ, chia sẻ với các Cơ quan ban hành văn bản cần tống đạt.

(Đức Hoài)
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết