Thông báo nhận chứng chỉ Thừa phát lại

  29/9/13
(Hoailegal)-Học viện Tư pháp vừa thông báo về việc phát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại cho các học viên hoàn thành khóa học. Toàn văn thông báo như sau:
HỌC VIỆN TƯ PHÁP

TRUNG TÂM BD CÁN BỘ


Số:  /TB-TTBDCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013
THÔNG BÁO
V/v: Phát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại

Học viện Tư pháp phát chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại cho học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại năm 2013, cụ thể:

            1. Đối với Lớp bồi dưỡng nghiệp Thừa phát lại tổ chức tại Hà Nội:
 Thời gian:  Bắt đầu phát từ ngày 27/9/2013
          Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 11h00’
                    Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’
Địa điểm: Phòng 406 Khu nhà A, Trung tâm BDCB – Học viện Tư Pháp, Số 9 Lê Đức Thọ kéo dài, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Xin liên hệ với: Đ/c Bùi Thị Hà – điện thoại 0986.051.980 hoặc Đ/c Bạch Thị Hồng Hạnh  - điện thoại 0918.760.000.

            2. Đối với Lớp bồi dưỡng nghiệp Thừa phát lại tổ chức tại Hồ Chí Minh:
 Thời gian:  Bắt đầu phát từ ngày 30 tháng 9 năm 2013
          Buổi sáng: Từ 08g00’ đến 11g00’
                    Buổi chiều: Từ 13g30’ đến 16g30’
Địa điểm: Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh – Học viện Tư Pháp, số 129 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Xin liên hệ với: Đ/c Đặng Đôn Danh – điện thoại 0978.268.394.

            Lưu ý
            Khi đến nhận chứng chỉ đề nghị học viên xuất trình Chứng minh thư nhân dân. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền được công chứng theo đúng quy định của pháp luật.GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BDCB

( Đã ký )Trương Thế Côn
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết