Thanh Hóa-Nộp hồ sơ để bổ nhiệm Thừa phát lại

  1/10/13
(Hoailegal)- Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa vừa ra Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại và cấp thẻ Thừa phát lại.
Hình: Lễ trao Quyết đinh bổ nhiệm Thừa phát lại
 Toàn văn Thông báo như sau:
"Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2531/TCTHADS-NV1, ngày 23/9/2013, Sở Tư pháp Thanh Hóa thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, cấp Thẻ Thừa phát lại đối với những người đã được thông báo đạt tại kỳ thi bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại và có nhu cầu hành nghề như sau.

1. Hồ sơ gồm:
         - Đơn xin cấp Thẻ Thừa phát lại;
         - Sơ yếu lý‎ lịch;
         - Chứng chỉ đạt lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại do Học viện Tư pháp cấp (những trường hợp chưa kịp cấp chứng chỉ thì có xác nhận, thông báo của Học viện Tư pháp đã đạt kết quả lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại);
         - Giấy khám sức khỏe;
         - Bản phô tô chứng minh thư, sổ hộ khẩu, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại (có chứng thực);
         - Phiếu l‎ý lịch tư pháp;
         - Giấy cam kết không hành nghề khác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
         - 04 ảnh 3x4;
2. Số hồ sơ phải nộp: 02 bộ;
3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 10/10/2013

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Thanh Hóa; địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa."

Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết