Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

08/09/2013

Phí tống đạt của Thừa phát lại là bao nhiêu

Blog Thừa phát lại - Đi tống đạt, gặp khá nhiều trường hợp, thư ký tống đạt được hỏi rằng đi tống đạt 1 văn bản thì được bao nhiêu tiền?


Thư ký nghiệp vụ niêm yết văn bản vì tống đạt không thành


Chuyên trang Danh bạ Thừa phát lại xin trả lời như sau:

- Thừa phát lại đi tống đạt văn bản trong phạm vi quận, huyện nơi đặt trụ sở văn phòng Thừa phát lại thì được chi trả 65.000 đồng/1 việc.

- Thừa phát lại đi tống đạt văn bản ngoài phạm vi quận, huyện nơi đặt trụ sở văn phòng Thừa phát lại  thì được chi trả 135.000 đồng/1 việc.

- Trường hợp đi tống đạt văn bản ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở thì cơ quan bàn giao văn bản tống đạt và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận với nhau về chi phí tống đạt bao gồm: Chi phí phát sinh thực tế nhưng không vượt quá chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Tiền công theo ngày làm việc của người thực hiện việc tống đạt nhưng không vượt quá mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

0 on: "Phí tống đạt của Thừa phát lại là bao nhiêu"