Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

2013-08-14

TP. Hồ Chí Minh, nhập học lớp tập huấn Thừa phát lại 2013Hình: Thư ký Thừa phát lại quận 10 đang đi tống đạt văn bản
Trang thông tin Sở tư pháp TP.HCM vừa thông báo về việc nhập học lớp tập huấn Thừa phát lại 2013. Toàn văn thông báo:
" Trên cơ sở danh sách đăng ký tham dự lớp tập huấn nghề Thừa phát lại đã được Bộ Tư pháp phê duyệt, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhập học lớp tập huấn nghề Thừa phát lại năm 2013 như sau:
            Thời gian học: Bắt đầu từ lúc lúc 8h00 ngày 16/8/2013 đến ngày 29/8/2013

            Địa điểm: Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng Quốc tế, địa chỉ: 92 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

            Thủ tục nhập học: Học viên xuất trình giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục nhập học.
Đính kèm

0 on: "TP. Hồ Chí Minh, nhập học lớp tập huấn Thừa phát lại 2013 "