Nhiều người không biết Chấp hành viên là ai

  1/9/13
(Hoailegal)-"Nhiều người dân không biết Chấp hành viên là ai nhưng hỏi họ khi có bản án có hiệu lực pháp luật thì đem đến đâu thi hành thì họ trả lời được ngay".

"Nhiều người dân không biết Chấp hành viên là ai nhưng hỏi họ khi có bản án có hiệu lực pháp luật thì đem đến đâu thi hành thì họ trả lời được ngay. Chúng tôi khi làm công tác tuyên truyền, phổ biến chế định Thừa phát lại không quá chú tâm vào việc giải thích, cắt nghĩa 3 chữ Thừa phát lại là gì mà chỉ cố gắng làm sao để người dân biết khi rơi vào trường hợp, tình huống nào thì họ sẽ đến nhờ Thừa phát lại giải quyết". Đây là chia sẻ rất thật lòng của khách mời là Thừa phát lại-Thạc sĩ Nguyễn Tiếp Pháp trong buổi nói chuyện chuyên đề "Thừa phát lại- Ông là ai?" do Nhà văn hóa thanh niên tổ chức vào sáng ngày 31/8.

Buổi nói chuyện thu hút khá đông người tham dự mà thành phần chủ yếu là các bạn trẻ, những sinh viên luật và những người đang công tác trong lĩnh vực pháp luật. Tại buổi nói chuyện, những người tham dự đã được Thừa phát lại Nguyễn Tiến Pháp chia sẻ các câu chuyện, các kinh nghiệm trong công tác Thừa phát lại, những khó khăn của chế định Thừa phát lại trong giai đoạn thí điểm. Bên cạnh đó, khách mời cũng giải đáp một số câu hỏi, thắc mắc của người tham dự liên quan đến 4 loại việc của Thừa phát lại.

Một số hình ảnh tại buổi nói chuyện:
Khách mời Thừa phát lại-Thạc sĩ Nguyễn Tiếp Pháp 

(ĐH)
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết