Tại sao vi bằng Thừa phát lại cần phải đăng ký

  6/7/13
Blog Thừa phát lại Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận khách quan, trung thực những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. Hiện nay, vi bằng được chia làm 2 loại: Vi bằng ghi nhận hiện trạng và vi bằng ghi nhận hành vi.

Hình minh họa
Vi bằng ghi nhận hành vi có nét tương đồng nhất định với văn bản công chứng, đều xác nhận về sự sự thật của một hành vi. Tuy nhiên, giữa chúng có điểm khác nhau cơ bản là Công chứng tức là lời chứng về nội dung của sự việc cần công chứng (chứng về bản chất, tính hợp pháp) còn vi bằng là lời chứng của Thừa phát lại về hình thức (tính khách quan của hành vi cần lập vi bằng). Đối với vi bằng ghi nhận hiện trạng, đó là sự xác nhận về trạng thái, hiện trạng của vật là đối tượng cần lập vi bằng tại một khoảng thời gian và không gian xác định. Tất nhiên, tại những thời điểm khác nhau, hiện trạng của vật đó sẽ không giống nhau. 

Thêm nữa, đối với công chứng, hành lang pháp lý đối với hoạt động này đã hoàn thiện và hết sức chặt chẽ. Thừa phát lại là một chế định còn mới mẻ và đang trong giai đoạn thí điểm.

Do đó, thủ tục đăng ký đối với vi bằng Thừa phát lại là bắt buộc nhằm phục vụ cho công tác quản lý Thừa phát lại, đồng thời cũng nhằm đảm bảo tính xác thực của vi bằng, phòng ngừa hiện tượng ngụy tạo vi bằng. Do vậy, nếu không tiến hành việc đăng ký thì giá trị pháp lý của vi bằng không được bảo đảm.

==============================

Cũng xin trao đổi thêm, đối với các nước mà chế định Thừa phát lại tồn tại được một thời gian dài như Cộng hòa Pháp thì Vi bằng của Thừa phát lại không cần phải đăng ký.
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết