Gia hạn thời gian nhận hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại

  31/7/13
Blog Thừa phát lại - Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh vừa có thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại đợt 3. Toàn văn thông báo như sau:
Thừa phát lại và Thư ký Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 và Q.Bình Thạnh
chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia Pháp
"Thực hiện Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013) của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp đã có Thông báo số 2239/STP-TC ngày 24/6/2013 về việc nhận hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố.
Hiện nay, Thành phố có 53 Thừa phát lại đã từng được bổ nhiệm, trong đó: 33 Thừa phát lại đang hành nghề (03 trường hợp Thừa phát lại được Bộ Tư pháp bổ nhiệm Công chứng viên năm 2013), 03 Thừa phát lại đã miễn nhiệm, 17 Thừa phát lại chưa hành nghề. Sở Tư pháp nhận thấy số lượng Thừa phát lại đang hành nghề hiện nay mới đủ đáp ứng yêu cầu của các văn phòng đang hoạt động. Đối với các thừa phát lại chưa hành nghề theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án Bộ Tư pháp tại công văn số 1824/TCTHA-NV1 ngày 18/7/2013 cần kiểm tra, rà soát các điều kiện hiện tại để có cơ sở báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp.
Để triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng mục tiêu đề ra, Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại. Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ dự kiến trong tháng 9/2013 và sẽ được thông báo cụ thể sau."
Nguồn:http://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/to-chuc-hanh-nghe-cc/lists/posts/post.aspx?Source=%2Fto-chuc-hanh-nghe-cc&Category=Tin+t%E1%BB%A9c+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+th%E1%BB%ABa+ph%C3%A1t+l%E1%BA%A1i&ItemID=74&Mode=1
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết