Địa hạt tống đạt của các văn phòng Thừa phát lại

  11/1/13

STT
Văn phòng
Thừa phát lại
Tống đạt văn bản
của Tòa án nhân dân

Tống đạt văn bản của
cơ quan Thi hành án dân sự

1
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN 1
- Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh
- Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giờ
2
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN 5
- Tòa án nhân dân Quận 5
- Tòa án nhân dân Quận 11
- Tòa án nhân dân huyện Củ Chi
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi
3
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN 8
- Tòa án nhân dân Quận 8
- Tòa án nhân dân Quận 3
- Tòa án nhân dân Quận 6
- Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè
4
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN 10
- Tòa án nhân dân Quận 10
- Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận
- Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn
- Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn
5
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN GÒ VẤP
- Tòa án nhân dân quận Gò Vấp
- Tòa án nhân dân Quận 12
- Tòa án nhân dân quận Thủ Đức
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức
6
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN BÌNH THẠNH
- Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh
- Tòa án nhân dân Quận 1
- Tòa án nhân dân Quận 2
- Tòa án nhân dân Quận 9
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 9
7
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN TÂN BÌNH
- Tòa án nhân dân quận Tân Bình
- Tòa án nhân dân Quận 4
- Tòa án nhân dân quận Tân Phú
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú
8
VĂN PHÒNG
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN BÌNH TÂN
- Tòa án nhân dân quận Bình Tân
- Tòa án nhân dân Quận 7
- Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chá

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết