Tống đạt là gì?

  9/11/11
Blog Thừa phát lại - Căn cứ vào khoản 3 Điều 2 Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh thì  "Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật". Hai từ tống đạt có ý nghĩa là việc giao nhận văn bản. Tuy nhiên, việc giao nhận này phải được thực hiện theo  một trình tự, thủ tục pháp luật nhất định.
Thừa phát lại đang tống đạt văn bản cho một đương sự


logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết